dnes je 27.5.2024

Input:

Dodanie tovaru prostredníctvom internetu v rámci EÚ v roku 2017

11.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.08.2.1 Dodanie tovaru prostredníctvom internetu v rámci EÚ v roku 2017

Ing. Juraj Válek, PhD


Pre správne uplatnenie režimu dane z pridanej hodnoty z pohľadu platiteľa dane v Slovenskej republike, ktorý uskutočňuje internetové obchodovanie, je potrebné rozlišovať postavenie osoby zákazníka – či je osobou identifikovanou pre daň z pridanej hodnoty alebo nie. Ako aj to kde sa nachádza miesto určenia zásielky – či je to v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte EÚ, alebo v treťom štáte.

Odpoveď: Ak je osoba identifikovaná pre daň z pridanej hodnoty je zdaniteľnou osobou, ktorej správca dane pridelil identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty. K prideleniu identifikačného čísla môže dôjsť na základe registrácie – buď zákonnej, alebo dobrovoľnej. Ak sa jedná o zákazníkov zo Slovenskej republiky, je povinnosť uplatniť daň z pridanej hodnoty k cene, bez