dnes je 27.2.2024

Input:

Dodanie služieb

22.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.7.4.2.2 Dodanie služieb

Ing. Anna Jurišová; Ing. Peter Horniaček

Dodaním služby je podľa každé plnenie, ktoré nie je dodaním tovaru, vrátane:

  • prevodu práva k nehmotnému majetku vrátene poskytnutia práva k priemyselnému vlastníctvu alebo inému duševnému vlastníctvu,

  • poskytnutia práva užívať hmotný majetok,

  • prijatia záväzku zdržať sa konania alebo strpieť konanie alebo stav,

  • služby dodanej na základe poverenia alebo rozhodnutia vydaného štátnym orgánom alebo na základe zákona.

Dodaním služby za protihodnotu je aj:

  • užívanie hmotného majetku, ktorý je vo vlastníctve platiteľa na osobnú spotrebu platiteľa alebo jeho zamestnancov, alebo na ďalší iný účel ako na podnikanie platiteľa, ak pri jeho kúpe alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítateľná (§ 9 ods. 2 ).


Podnikateľ, platiteľ dane, si pri kúpe automobilu odpočítal daň v plnej výške. Auto sa rozhodol využívať