dnes je 27.2.2024

Input:

Dodanie a nadobudnutie tovaru a služieb v tuzemsku z iného členského štátu a dovoz tovaru

25.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.7.5.3 Dodanie a nadobudnutie tovaru a služieb v tuzemsku z iného členského štátu a dovoz tovaru

Ing. Peter Horniaček

Pravidlá uplatňovania DPH určuje pre konkrétne prípady výlučne zákon o DPH.

Zákon o DPH ustanovuje miesto a vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru a služby z iného členského štátu, podmienky nároku na odpočítanie dane a tiež subjekty, ktoré sú povinné platiť daň. Z toho vyplývajú základné odlišnosti v uplatňovaní DPH pri dodaní tovaru a služby do zahraničia a podmienky na uplatňovanie odpočítania dane pri nadobudnutí tovaru alebo služby zo zahraničia.

Pri účtovaní uvedených transakcií nie sú zásadné odlišnosti v porovnaní s účtovaním dodania a nadobudnutia tovaru v tuzemsku. Z postupov účtovania vyplýva, že DPH vzťahujúca sa na tovar nadobudnutý za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu sa v deň vzniku