dnes je 4.3.2024

Input:

Dočasne vyradené motorové vozidlo z obchodného majetku FO z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2018

27.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.08.2.1 Dočasne vyradené motorové vozidlo z obchodného majetku FO z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2018

Ing. Katarína Biňasová


V jednoduchom účtovníctve máme dočasne vyradené MV. Z pohľadu dane z príjmov treba zaúčtovať zníženie alikvotnej časti odpisov, alebo len zvýšime základ dane v daňovom priznaní?

Predpokladáme, že veta „V jednoduchom účtovníctve máme dočasne vyradené MV” znamená, že v priebehu roka 2017 bolo motorové vozidlo vyradené z obchodného majetku fyzickej osoby.

V súlade s ust. § 22 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) odpis vo výške vypočítaného ročného odpisu z hmotného majetku podľa § 26 ods. 6 a 7, § 27 alebo § 28 ZDP účtovaného alebo evidovaného podľa § 6 ods. 11 ZDP k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, okrem majetku vylúčeného z