dnes je 29.5.2024

Input:

Dobrovoľné poistenie zamestnanca v Ročnom zúčtovaní dane zo závislej činnosti za rok 2017

7.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.03.2.1 Dobrovoľné poistenie zamestnanca v Ročnom zúčtovaní dane zo závislej činnosti za rok 2017

Mgr. Michaela Hinnerová


Zamestnanec nastúpil do pracovného pomeru 09. 01. 2017 a požiadal si o vykonanie RZD za r. 2017. Od 01.01.17 do 08.01.2017 bol dobrovoľne nezamestnaný, platil si sociálne a zdravotné poistenie. Môžem mu toto poistenie za obdobie, keď bol dobrovoľne poistený zahrnúť do RZD, alebo lepšie povedené, či mu toto poistné môžem odpočítať z hrubej mzdy spolu s poistením počas pracovného pomeru? Ak áno, aký doklad by som potrebovala?

Pohľad autora na problematiku:

Od dane zo závislej činnosti sú podľa zákona o dani z príjmu oslobodené poistné na verejné zdravotné poistenie a sociálne poistenie, poistenie na sociálne zabezpečenie, príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu alebo na poistné a príspevky