dnes je 27.2.2024

Input:

Dieťa vyživované viacerými daňovníkmi

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.8.2.2 Dieťa vyživované viacerými daňovníkmi

Ing. Marcela Prajová

Ak dieťa vyživujú v domácnosti viacerí daňovníci, môže si daňový bonus uplatniť len jeden z nich. Daňový bonus po časť zdaňovacieho obdobia môže uplatniť jeden z daňovníkov na všetky vyživované deti a po zostávajúcu časť druhý z daňovníkov na všetky vyživované deti. Ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, prednostný nárok na uplatnenie, resp. priznanie daňového bonusu má matka, potom otec a potom iná oprávnená osoba.

Ak je dieťa zverené na základe rozhodnutia súdu do striedavej osobnej starostlivosti rodičov, potom obidvaja rodičia spĺňajú podmienku žitia v domácnosti s dieťaťom. Znamená to, že takéto dieťa vyživujú v domácnosti viacerí daňovníci, t. j. matka aj otec, pričom daňový bonus mesačne na toto dieťa si môže uplatniť len jeden z nich. Ak sa rodičia, ktorým bolo