dnes je 15.4.2024

Input:

Dieťa vyživované len časť roka

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.8.2.3 Dieťa vyživované len časť roka

Ing. Marcela Prajová

Výška daňového bonusu je viazaná na mesiace, počas ktorých sú splnené podmienky na jeho uplatnenie. Ak daňovník vyživuje dieťa len časť zdaňovacieho obdobia, možno znížiť daň alebo preddavky na daň len o sumu vo výške mesačného daňového bonusu za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na jeho uplatnenie. Jedine v prípade:

• narodenia dieťaťa;

• osvojenia dieťaťa;

• prevzatia dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgán a

• začatia sústavnej prípravy dieťaťa na budúce povolanie

možno daňový bonus uplatniť už v tom kalendárnom mesiaci, v ktorom nastali rozhodujúce skutočnosti.


Daňovníkovi sa narodil 30. 09. 2019 syn. Za predpokladu splnenia ostatných zákonom stanovených podmienok má daňovník nárok na uplatnenie daňového bonusu na syna už za september