dnes je 26.2.2024

Input:

Delenie príjmov a výdavkov fyzických osôb - právna úprava

22.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.9.1 Delenie príjmov a výdavkov fyzických osôb - právna úprava

Ing. Ida Gelatová, Ing. Viera Mezeiová

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) v niektorých svojich ustanoveniach vymedzuje možnosti a postupy delenia príjmov a výdavkov fyzickej osoby. Pri aplikácii špecifických ustanovení ZDP je nevyhnuté správne ich použiť podľa konkrétneho druhu príjmu, osobitne pri príjmoch z podnikania. V praxi dochádza k nesprávnemu použitiu príslušných ustanovení , preto v nasledujúcich kapitolách uvedieme prípustné možnosti delenia príjmov a výdavkov podľa jednotlivých druhov príjmov s uvedením príkladov a s poukázaním na chyby a nesprávnu aplikáciu ZDP.

Možnosti delenia spoločne dosiahnutých príjmov fyzických osôb a spoločných výdavkov sú špecificky uvedené najmä v ustanoveniach § 4 ods. 8§ 6 ods. 6 až 9§ 6 ods.