dnes je 2.10.2022

Input:

Darovanie reklamných predmetov a obchodných vzoriek z pohľadu DPH v roku 2022

21.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.1.3 Darovanie reklamných predmetov a obchodných vzoriek z pohľadu DPH v roku 2022

Ing. Ján Mintál

Dodanie tovaru je vo svojej všeobecnosti z pohľadu problematiky dane z pridanej hodnoty zdaniteľné v prípadoch, len ak sa realizuje odplatným spôsobom ako súčasť ekonomických aktivít. Zákon o DPH však v niektorých ustanovených prípadoch určuje také bezodplatné dodávky tovaru resp. služby, ktoré podliehajú rovnakému režimu DPH ako by boli dodané za odplatu. To znamená, že ak platiteľ DPH dodá tovar bezodplatne a pri kúpe tohto tovaru alebo jeho súčasti alebo vytvorení tohto tovaru alebo jeho súčasti vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná, musí v súlade s ustanovením § 8 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH z tohto tovaru odviesť daň z pridanej hodnoty. Pre úplnosť možno poznamenať, že uvedené sa nevzťahuje na službu bezodplatne