dnes je 4.12.2023

Input:

Darčekové poukážky pre zamestnancov a ich zúčtovanie

9.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.05.1.1 Darčekové poukážky pre zamestnancov a ich zúčtovanie

Ing. Eva Gášpárová

Zamestnávateľ v rámci realizácie svojej sociálnej politiky môže zamestnancom poskytovať rôzne jednoúčelové alebo viacúčelové darčekové poukážky obstarané z prevádzkových prostriedkov zamestnávateľa, zo zisku po zdanení alebo z prostriedkov sociálneho fondu.

Z pohľadu účtovníctva obstarané darčekové poukážky ako ekvivalenty peňažných hotovostí sú podľa § 17 ods. 10 písm. a) postupov účtovania (opatrenia Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92) krátkodobým finančným majetkom, t. j. majetkom, ktorého doba použiteľnosti je najviac jeden rok.

Z pohľadu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov obstaranie darčekových poukážok u zamestnávateľa neovplyvňuje základ dane z príjmov. Bez ohľadu na to, z akých zdrojov ich zamestnávateľ obstaral z pohľadu zamestnanca, poskytnutie darčekovej poukážky predstavuje