dnes je 20.5.2024

Input:

Daňový odpis auta pri ukončení podnikania SZČO

9.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.06.2.3 Daňový odpis auta pri ukončení podnikania SZČO

Ing. Marcela Prajová


Podnikateľ SZČO, účtujúci v jednoduchom účtovníctve, obstaral v novembri 2013 osobný automobil s nadobúdacou cenou 25 493 €. Odpisoval rovnomerne v 1. odpisovej skupine. K 31. 7. 2016 ukončil podnikanie ako SZČO, pričom zostatková cena auta k 31. 12. 2015 bola 11 682 €. Môže do daňovo uznaných nákladov zaradiť odpis za obdobie január až júl 2016 ?

V súlade s ust. § 22 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) platí, že odpis vo výške vypočítaného ročného odpisu z hmotného majetku podľa § 26 ods. 6 a 7, § 27 alebo § 28 ZDP účtovaného alebo evidovaného podľa § 6 ods. 11 ZDP k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, okrem majetku vylúčeného z odpisovania, môže daňovník uplatniť k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia.

Ak daňovník ukončil podnikanie k 31.07.2016, o