dnes je 4.12.2020

Input:

Daňový bonus

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.8 Daňový bonus

Ing. Marcela Prajová

Daňový bonus, jeho uplatnenie a vyplatenie upravuje § 33 ZDP. V súlade s ust. § 9 ods. 2 písm. n) ZDP je suma daňového bonusu vyplatená daňovníkovi podľa § 33 ZDP oslobodená od dane.

O sumu daňového bonusu sa znižuje daň, resp. preddavky na daň

Ak je suma dane vypočítaná za príslušné zdaňovacie obdobie nižšia ako suma uplatňovaného daňového bonusu, rozdiel vyplatí daňovníkovi správca dane alebo zamestnávateľ.

Výška daňového bonusu na každé vyživované dieťa

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk