dnes je 19.1.2020
Input:

Daňový bonus

15.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.8 Daňový bonus

Ing. Marcela Prajová

Daňový bonus, jeho uplatnenie a vyplatenie upravuje § 33 ZDP. V súlade s ust. § 9 ods. 2 písm. n) ZDP je suma daňového bonusu vyplatená daňovníkovi podľa § 33 ZDP oslobodená od dane.

O sumu daňového bonusu sa znižuje daň, resp. preddavky na daň. Suma daňového bonusu sa zvyšuje vždy k 01.01. príslušného zdaňovacieho obdobia rovnakým koeficientom, ako sa zvyšovala suma životného minima podľa zákona o životnom minime k 01.07.

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk