dnes je 17.4.2024

Input:

Daňový bonus

23.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.5.6 Daňový bonus

Ing. Dagmar Piršelová; Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová

Daňový bonus je suma daňového zvýhodnenia na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Ide o príjem od dane oslobodený.


Od roku 2016 je od dane oslobodená aj suma daňového bonusu vyplatená nielen zo zdrojov na území SR, ale aj plnenia rovnakého druhu z členských štátov Európskej únie a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Daňový bonus je možné si uplatniť len z aktívnych príjmov, t. j. z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP). To znamená, že ak má daňovník len príjmy z prenájmu podľa § 6 ods. 3 ZDP, nevzniká mu nárok na jeho uplatnenie.

Suma mesačného daňového bonusu sa do roku 2015 každoročne zvyšovala (spravidla k 1. júlu) rovnakým koeficientom, ako suma životného minima platná pre