dnes je 15.4.2024

Input:

Daňový bonus

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.8 Daňový bonus

Ing. Marcela Prajová

Daňový bonus, jeho uplatnenie a vyplatenie upravuje § 33 ZDP. V súlade s ust. § 9 ods. 2 písm. n) ZDP je suma daňového bonusu vyplatená daňovníkovi podľa § 33 ZDP oslobodená od dane.

O sumu daňového bonusu sa znižuje daň, resp. preddavky na daň

Ak je suma dane vypočítaná za príslušné zdaňovacie obdobie nižšia ako suma uplatňovaného daňového bonusu, rozdiel vyplatí daňovníkovi správca dane alebo zamestnávateľ.

Výška daňového bonusu na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti je:

• za január až marec 2019 v sume 22,17 €;

• za apríl až december 2019

o v sume 22,17 €,

o v sume 44,34 €, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku.