dnes je 13.4.2024

Input:

Daňový bonus na vyživované dieťa za rok 2016

17.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.0102.1.3 Daňový bonus na vyživované dieťa za rok 2016

Ing. Viera Mezeiová

Podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP) daňovník – fyzická osoba (FO), ktorý dosiahne príjem zo závislej činnosti v zdaňovacom období aspoň vo výške 6 násobku minimálnej mzdy alebo ktorý poberal zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP aspoň vo výške 6 násobku minimálnej mzdy [z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti a vykázal základ dane (čiastkový základ dane)] a ktorého dieťa do 25 rokov veku sa považuje podľa ZDP:

  • - za vyživované a
  • - žije s ním v (spoločnej) domácnosti,

si môže odpočítať z vypočítanej dane (zamestnanec aj preddavku na daň) DB na každé vyživované dieťa, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Z uvedeného je jasné, že na priznanie DB je potrebné splniť dve základné podmienky:

  1. vyživované dieťa -