dnes je 20.5.2024

Input:

Daňové výdavky v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

19.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.02.2.1 Daňové výdavky v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

Ing. Jozef Pohlod


Podnikateľ účtujúci v jednoduchom účtovníctve ma presviedča, že úhrada za tovar (nákup 12/2017) realizovaná v mesiaci 01/2018 je daňovým výdavkom za rok 2017.

Moje stanovisko k vyššie uvedenému je iné a síce, že príjmy (daňové) a výdavky (daňové) sú súčasťou daňového základu za ten rok, v ktorom sa uskutočnili.

Pri častých novelizáciách zákonov o dani z príjmu a zákona o účtovníctve je možné, že mi tento fakt ušiel a preto sa pýtam, či stanovisko podnikateľa je správne.

V jednoduchom účtovníctve je peňažný denník účtovná kniha, pomocou ktorej sa eviduje:

  • stav peňažných prostriedkov účtovnej jednotky v hotovosti a na účtoch v bankách,

  • príjmy v účtovnom období v potrebnom členení na zistenie základu dane z príjmov a ostatné príjmy,

  • výdavky v účtovnom období v potrebnom členení na zistenie základu dane