dnes je 22.2.2024

Input:

Daňové priznanie podané po vykonaní ročného zúčtovania

25.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.8.5.2 Daňové priznanie podané po vykonaní ročného zúčtovania

Ing. Peter Horniaček

Daňovník pri podaní daňového priznania po vykonaní ročného zúčtovania neaplikuje ustanovenie § 32 ods. 9 zákona o dani z príjmov, t.j. nepodáva opravné resp. dodatočné daňové priznanie a vykonané ročné zúčtovanie nepovažuje za podané daňové priznanie v tých prípadoch, ak bol povinný podať daňové priznanie podľa § 32 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov alebo mu vznikla povinnosť podať daňové priznanie podľa § 32 ods. 3 zákona o dani z príjmov. Ide najmä o prípady:

- ak daňovník dosiahol za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy len podľa § 5 zákona o dani z príjmov, presahujúce 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov:

Daňovník poberal v priebehu zdaňovacieho obdobia roku 2018 zdaniteľné príjmy podľa § 5 zákona o dani z príjmov od dvoch zamestnávateľov so sídlom v Slovenskej