dnes je 14.11.2019
Input:

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2018

12.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11 Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2018

Ing. Marcela Prajová

Daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie roku 2018 dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 1 915,01 € má po uplynutí roku 2018 povinnosť vysporiadať si svoju daň z dosiahnutých príjmov. Daňovú povinnosť si môže daňovník – fyzická osoba vysporiadať dvoma spôsobmi:

  • osobne podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „daňové priznanie”) alebo

  • prostredníctvom zamestnávateľa, ktorý za zákonom stanovených podmienok vykoná na žiadosť daňovníka ročné zúčtovanie preddavkov na daň.

Daňovník, ktorý bude podávať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2018 je povinný pri vyčíslení svojej daňovej povinnosti postupovať v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení platnom na zdaňovacie obdobie roku 2018 (ďalej len „ZDP”) a tiež v súlade so zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk