dnes je 27.9.2023

Input:

Daňové priznanie a súhrnný výkaz

23.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.7.4.10 Daňové priznanie a súhrnný výkaz

Ing. Anna Jurišová; Ing. Peter Horniaček

Platiteľ je povinný podať daňové priznanie do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, v tej istej lehote je povinný zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť (§ 78 ZDPH). Platiteľ je povinný podať aj negatívne daňové priznanie s výnimkou zahraničných osôb a osôb, ktoré realizujú zásielkový predaj, ktoré sú registrované podľa § 5 a § 6.

Povinnosť podať daňové priznanie na DPH sa podľa zákona o DPH vzťahuje na:

  • platiteľov dane registrovaných podľa § 4, § 5 a § 6 ZDPH - títo platitelia podávajú daňové priznanie do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia (kalendárny mesiac alebo kalendárny štvrťrok) a v lehote na podanie daňového priznania sú povinní zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť. Platitelia dane registrovaní podľa § 4 sú povinní podať aj negatívne daňové priznanie, t. j. aj vtedy, ak im v danom