dnes je 20.5.2024

Input:

Daňové priznania fyzickej osoby a ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2016

10.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.0102.1.2 Daňové priznania fyzickej osoby a ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2016

Ing. Viera Mezeiová

Ak daňovníkovi – fyzickej osobe (FO), vznikne na konci roka povinnosť vysporiadania dane z príjmov, podáva daňové priznanie (DP), alebo za zákonom stanovených podmienok môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (ročné zúčtovanie). MF SR každoročne vydáva tlačivá DP FO typ A, DP FO typ B a tlačivo ročného zúčtovania.

Daňové priznanie fyzickej osoby typ A - 2016

Podľa § 32 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP), DP je za zdaňovacie obdobie povinný podať daňovník, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka – na rok 2016 je to taká istá suma ako bola v roku 2015, t. j.1901,67 €.