dnes je 29.5.2024

Input:

Daňové povinnosti SZČO pri ukončení podnikania

17.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.01.2.1 Daňové povinnosti SZČO pri ukončení podnikania

Ing. Monika Ziškayová


SZČO, platca DPH ukončil podnikanie 3.1.2018. Môže za rok 2018 podať daňové priznanie, kde si uplatní paušálne výdavky? Táto SZČO platila v roku 2017 preddavky na daň, musí ešte za 01/2018 preddavok zaplatiť?

Daňovník, ktorý je účtovnou jednotkou, uzavrie účtovné knihy vždy ku dňu skončenia podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti a zostaví mimoriadnu účtovnú závierku (v prípade, ak ukončil alebo pozastavil podnikanie k poslednému dňu účtovného obdobia, zostaví riadnu účtovnú závierku). Zároveň upraví základ dane predpísaným spôsobom v zmysle § 17 ods. 8 zákona o dani z príjmov.

Ak daňovník skončil podnikanie, z ktorého platil preddavky na daň podľa § 34 zákona o dani z príjmov, nie je povinný platiť preddavky na daň, a to od platby preddavku, ktorá je splatná po dni, v ktorom došlo k zmene