dnes je 17.4.2024

Input:

Daňová uznateľnosť výdavkov zahrnutých do položky služby a ostatné výdavky v sústave jednoduchého účtovníctva

18.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.2.3 Daňová uznateľnosť výdavkov zahrnutých do položky služby a ostatné výdavky v sústave jednoduchého účtovníctva

Ing. Viera Kaletová; Ing. Vladimír Bartoš, Crowe Advartis Tax, k.s.

Podmienky daňovej uznateľnosti výdavkov na služby

Pre preukázanie daňovej uznateľnosti prevádzkových výdavkov je nutné prvotne vychádzať z definície daňového výdavku upraveného v § 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len: „ZDP”), podľa ktorého daňovým výdavkom je výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11 ZDP., pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich