dnes je 17.4.2024

Input:

Daňová uznateľnosť výdavkov súvisiacich s využívaním automobilu vo vlastníctve podnikateľa

29.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.2.3.1 Daňová uznateľnosť výdavkov súvisiacich s využívaním automobilu vo vlastníctve podnikateľa

Ing. Marcela Prajová

Vlastníctvo k automobilu (výlučné, bezpodielové resp. podielové) môže fyzická osoba nadobudnúť viacerými spôsobmi:

  • kúpou;

  • darovaním;

  • dedením;

  • prevodom podľa právnych predpisov.

Automobil, ktorý daňovník vlastní, môže v súvislosti s podnikaním využívať dvoma spôsobmi, a to:

  • ako nevložený do obchodného majetku alebo

  • ako vložený do obchodného majetku.

Je na rozhodnutí daňovníka, akú formu používania automobilu si zvolí. Od tohto rozhodnutia je potom závislé uplatňovanie jednotlivých daňových výdavkov, ale aj zdanenie, resp. oslobodenie príjmu v prípade následného predaja automobilu.

Obchodný majetok

Obchodný majetok fyzickej osoby, ktorá má príjmy z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia