dnes je 19.4.2024

Input:

Daňová uznateľnosť výdavkov súvisiacich s využívaním automobilu, ktorý nie je vo vlastníctve podnikateľa

21.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.2.4 Daňová uznateľnosť výdavkov súvisiacich s využívaním automobilu, ktorý nie je vo vlastníctve podnikateľa

Ing. Marcela Prajová; Ing. Viera Mezeiová

Daňovník môže v súvislosti s podnikaním využívať automobil, ktorý nie je v jeho vlastníctve:

  • prenajatý formou finančného prenájmu;

  • prenajatý formou operatívneho prenájmu a;

  • poskytnutý na základe zmluvy o výpožičke.

Automobil prenajatý formou finančného prenájmu

Ak daňovník počas obstarávania vozidla formou finančného lízingu o tomto obstarávaní účtuje vo svojom účtovníctve alebo ho eviduje v evidencii podľa § 6 ods. 11 ZDP, potom je automobil považovaný za obchodný majetok daňovníka. Čo sa týka uplatňovania daňových výdavkov v súvislosti s finančným prenájmom, táto problematika je podrobne rozobratá v hesle Lízing, a preto sa týmto výdavkom ďalej