dnes je 8.6.2023

Input:

Daňová uznateľnosť výdavkov spojených s prenájmom nehnuteľnosti FO - podnikateľa

21.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.6.2.1 Daňová uznateľnosť výdavkov spojených s prenájmom nehnuteľnosti FO – podnikateľa

Ing. Ida Gelatová, Ing. Viera Mezeiová

Na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) z podnikania a z inej SZČ sa použijú ustanovenia § 17 až 29 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP). Daňové výdavky v súvislosti s prenajímanou nehnuteľnosťou, napr. živnostníka, si môže uplatniť daňovník v súlade so základnou definíciou daňového výdavku uvedenou v § 2 písm. i) ZDP a § 19ZDP. Čo nie je daňovým výdavkom je uvedené v § 21ZDP.

Bežné prevádzkové výdavky spojené s prenájmom nehnuteľnosti, resp. opravy, si môže daňovník uplatniť, ak súvisia s dosiahnutím príjmu z prenájmu, vie ich preukázať, znejú na jeho meno a sú v súlade aj so zmluvne dohodnutými podmienkami v zmluve o prenájme nehnuteľnosti, pričom tieto výdavky má aj

Najnovšie články
viac článkov