dnes je 22.2.2024

Input:

Daňová uznateľnosť transakcií s majetkom (obstaranie, používanie, vyradenie)

21.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.3.4 Daňová uznateľnosť transakcií s majetkom (obstaranie, používanie, vyradenie)

Ing. Júlia Kasalová, Ing. Peter Horniaček

Transakcie pri obstaraní majetku a ich daňová uznateľnosť

Obstarávacia cena dlhodobého majetku nie je daňovo uznateľným výdavkom.
Účtuje sa v peňažnom denníku ako výdavok neovplyvňujúci základ dane.

Napríklad:

  • obstaranie softwaru v cene vyššej ako 2 400 eur,

  • nákup výpočtovej techniky za obstarávaciu cenu vyššiu ako 1 700 eur.

Obstaranie krátkodobého majetku je už pri vynaložení peňažných prostriedkov daňovo uznateľným výdavkom. V peňažnom denníku sa účtuje v stĺpci podľa druhového členenia, prípadne v stĺpci prevádzková réžia.

Napríklad:

  • nákup materiálu, je výdavok daňovo uznateľný už pri nákupe (nie pri spotrebe),

  • nákup tovaru je výdavok daňovo uznateľný už pri nákupe (nie pri predaji),

  • nákup software v