dnes je 22.2.2024

Input:

Daňová uznateľnosť technického zhodnotenia

28.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.8.1.3 Daňová uznateľnosť technického zhodnotenia

prof. Ing. Anna Baštincová CSc., Ing. Viera Mezeiová

Technické zhodnotenie vždy zvyšuje vstupnú cenu hmotného alebo nehmotného majetku podnikateľa v prípade, že prevýši sumu 1 700 €. [Podľa § 25 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP) súčasťou vstupnej ceny je technické zhodnotenie v tom zdaňovacom období, v ktorom bolo dokončené a zaradené do užívania, pričom pri zrýchlenom odpisovaní technické zhodnotenie zvyšuje aj zostatkovú cenu.] Daňovo uznateľnými v uvedenom prípade budú všetky daňové odpisy vyčíslené podľa § 22 až § 29 ZDP. Podmienkou je, aby do hodnoty technického zhodnotenia boli zahrnuté všetky položky, ktoré tvoria jeho súčasť.


Dôsledky nesprávneho ocenenia technického zhodnotenia:

  • ak do hodnoty technického zhodnotenia neboli zahrnuté všetky položky, ale boli účtované