dnes je 17.4.2024

Input:

Daňová uznateľnosť odpisov

31.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.1.3 Daňová uznateľnosť odpisov

Ing. Mária Petruščáková; Ing. Peter Horniaček

Postup, metódy výpočtu daňových odpisov dlhodobého hmotného majetku a ich daňovú uznateľnosť upravuje zákon o dani z príjmov. Zákon o dani z príjmov neupravuje odpisovanie dlhodobého nehmotného majetku, pretože aj na daňové účely uznáva odpisy stanovené v súlade s účtovnými predpismi.

Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný

Za hmotný majetok odpisovaný zákon o dani z príjmov považuje:

  • samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1700 €a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok,

  • budovy a iné stavby (okrem prevádzkových banských diel, drobných stavieb na lesnej pôde slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva a oplotení slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva),