dnes je 17.4.2024

Input:

Daňová uznateľnosť cestovných náhrad zamestnancov podnikateľa

30.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.1.4 Daňová uznateľnosť cestovných náhrad zamestnancov podnikateľa

Ing. Dagmar Piršelová; Ing. Viera Mezeiová

Zamestnávateľ je podľa Zákonníka práce povinný svojim zamestnancom poskytnúť cestovné náhrady vo výške, ktorá vyplýva zo zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v zn.n.p (zákon o CN).

Zamestnanec na daňové účely

Za zamestnanca sa na daňové účely považujú všetci daňovníci s príjmami zo závislej činnosti. Ide najmä o zamestnancov v pracovnom pomere a zamestnancov vykonávajúcich práce na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o brigádnickej práci študentov (u „dohodárov” však možno cestovné náhrady poskytnúť iba vtedy, ak je to príslušnej zmluve dohodnuté).

Okruh osôb je ešte širší – bližšie § 5 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP) a zákon o CN, v rámci okruhu osôb, na ktoré sa vzťahuje. Zákon o CN sa