dnes je 26.2.2024

Input:

Daňová strata u fyzickej osoby

4.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.2.1 Daňová strata u fyzickej osoby

Ing. Miroslava Brnová; Ing. Peter Horniaček

Podnikateľovi v rámci jeho činnosti môže vzniknúť daňová strata. V súlade s § 2 ZDP zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”), ak sú daňové výdavky podnikateľa vyššie ako jeho zdaniteľné príjmy, vzniká mu daňová strata.

U fyzickej osoby môže podľa § 4 ods. 2 ZDP daňová strata vzniknúť len z čiastkového základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP) a rovnako je ju možné aj odpočítať len od čiastkového základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 30 ZDP.

K takejto úprave došlo s účinnosťou od 1. 1. 2012, pričom do 31. 12. 2011 bolo možné vykázať daňovú stratu z príjmov z prenájmu (§ 6 ods. 3 ZDP)a zároveň bolo možné odpočítavať daňovú stratu od úhrnu