dnes je 19.4.2024

Input:

Daňová povinnosť k DPH pri zabezpečení služby komisionárom v roku 2024

15.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.02.2.2 Daňová povinnosť k DPH pri zabezpečení služby komisionárom v roku 2024

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Komisionár – platiteľ dane A zabezpečí vo svojom mene pre platiteľa B rekonštrukciu výrobnej haly. Podnikateľ, ktorý vykoná rekonštrukciu haly, vyúčtuje cenu s DPH platiteľovi dane A. Platiteľ dane A si uplatní odpočet dane z rekonštrukčných prác a vyhotoví faktúru pre platiteľa dane B. Čo zahŕňa komisionár do základu dane a kedy mu vzniká daňová povinnosť?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.

Stanovisko:

Ak zdaniteľná osoba vo svojom mene pre inú osobu obstará (objedná) dodanie služby, považuje sa za prijímateľa a zároveň aj za poskytovateľa obstaranej služby a svoju odmenu za obstaranie služby osobitne nezdaňuje, ale ju zahrnie do ceny obstaranej služby.

U obstarávateľa sa za deň poskytnutia služby