dnes je 31.7.2021

Input:

Daň z motorových vozidiel - účtovanie v JÚ

31.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.6.3 Daň z motorových vozidiel - účtovanie v JÚ

Ing. Júlia Kasalová; Ing. Peter Horniaček

Daň z motorových vozidiel (zaplatená) je daňovo uznaným výdavkom, preto v peňažnom denníku sa účtuje celkom ako „Výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov” v druhovom členení v stĺpci „ostatné výdavky”. Podľa § 9 zákona o dani z motorových vozidiel je zdaňovacím obdobím kalendárny rok, pričom daňové priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie sa podáva správcovi dane do 31.1. po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia.

Zaplatená daň z motorových vozidiel – forma úhrady:

  1. v hotovosti (šekom),
  2. bezhotovostne z bankového účtu.

Podnikateľ A – SZČO (z Bratislavského samosprávneho kraja) má osobné motorové vozidlo, v dokladoch je zapísaný ako držiteľ vozidla. Auto používa na podnikanie celý rok 2018. Zdvihový objem motora je 2 000 cm3. Zaplatil daň z motorových vozidiel, na základe podaného daňového priznania za rok 2018, dňa 30. 1. 2019 v sume 148 €. Sadzba dane je stanovená jednotne pre celé územie SR podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 361/2014 Z. z.

Peňažný denník – Účtovanie výdavku v hotovosti

           
p. č.  Dátum  Doklad číslo  Text  Peňažné prostriedky  Výdavky ovplyvňujúce ZD  
V hotovosti  V banke  Celkom  Členenie  
príjem  výdaj  príjem  výdaj  Ostatné výdavky   
01  30. 1 2019  001  Daň z motorových vozidiel za rok 2018   148    148  148   

Pri platbe v hotovosti je preukazným dokladom ústrižok o platbe poštovou poukážkou. Podnikateľ k

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk