dnes je 15.5.2021

Input:

Daň z motorových vozidiel - účtovanie v JÚ

6.5.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.6.3 Daň z motorových vozidiel - účtovanie v JÚ

Ing. Júlia Kasalová; Ing. Peter Horniaček

Daň z motorových vozidiel (zaplatená) je daňovo uznaným výdavkom, preto v peňažnom denníku sa účtuje celkom ako „Výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov“ v druhovom členení v stĺpci „ostatné výdavky“.

Zaplatená daň z motorových vozidiel – forma úhrady:

  1. v hotovosti (šekom),

  2. bezhotovostne z bankového účtu.

Podnikateľ A – SZČO (z Bratislavského samosprávneho kraja) má osobné motorové vozidlo, v dokladoch je zapísaný ako držiteľ vozidla. Auto používa na podnikanie celý rok 2016. Zdvihový objem motora je 2 000 cm3. Zaplatil daň z motorových vozidiel, na základe podaného daňového priznania za rok 2016, dňa 30. 1. 2017 v sume 148 €. Sadzba dane je stanovená jednotne pre celé územie SR podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 361/2014 Z. z.

Peňažný denník – Účtovanie výdavku v hotovosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. č.

 

 

Dátum

 

 

Doklad číslo

 

 

Text

 

 

Peňažné prostriedky

 

 

Výdavky ovplyvňujúce ZD

 

 

V hotovosti

 

 

V banke

 

 

Celkom

 

 

Členenie

 

 

príjem

 

 

výdaj

 

 

príjem

 

 

výdaj

 

 

Ostatné výdavky

 

 

 

 

01

 

 

30. 1.2017

 

 

001

 

 

Daň z motorových vozidiel za rok 2016

 

 

 

 

148

 

 

 

148

 

148

 

 

 

Pri platbe v hotovosti je preukazným dokladom ústrižok o platbe poštovou poukážkou. Podnikateľ k tomuto dokladu na účtovanie vystaví „Výdavkový pokladničný doklad“ (VPD č. 001 – v príklade 1).

Pri platbe z bankového účtu

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk