dnes je 29.5.2024

Input:

Daň z motorových vozidiel - účtovanie v JÚ

31.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.6.3 Daň z motorových vozidiel - účtovanie v JÚ

Ing. Júlia Kasalová; Ing. Peter Horniaček

Daň z motorových vozidiel (zaplatená) je daňovo uznaným výdavkom, preto v peňažnom denníku sa účtuje celkom ako „Výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov” v druhovom členení v stĺpci „ostatné výdavky”. Podľa § 9 zákona o dani z motorových vozidiel je zdaňovacím obdobím kalendárny rok, pričom daňové priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie sa podáva správcovi dane do 31.1. po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia.

Zaplatená daň z motorových vozidiel – forma úhrady:

  1. v hotovosti (šekom),
  2. bezhotovostne z bankového účtu.

Podnikateľ A – SZČO (z Bratislavského samosprávneho kraja) má osobné motorové vozidlo, v dokladoch je zapísaný ako držiteľ vozidla. Auto používa na podnikanie celý rok 2018. Zdvihový objem motora je 2 000 cm3. Zaplatil daň z motorových