dnes je 29.5.2024

Input:

Čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti

24.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.1 Čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti

prof. Ing. Anna Baštincová CSc., Ing. Viera Mezeiová

Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p (ZDP) pri zdaňovaní fyzických osôb (FO) vychádza z princípu zdanenia celkových príjmov týchto osôb z rôznych zdrojov a rôzneho druhu. Preto podnikateľ ako daňovník dane z príjmov FO je povinný všetky druhy príjmov uviesť v daňovom priznaní, vypočítať z každého z nich čiastkový základ dane a zo súčtu čiastkových základov dane celkový základ dane a z neho vypočítať daňovú povinnosť. (Príjmy podľa § 7 ZDP sa však zahrnujú do osobitného základu dane.) Jedným z týchto druhov príjmov môže byť aj príjem zo závislej činnosti.

Príjmy zo závislej činnosti a ich zdanenie sa týkajú podnikateľa vtedy, ak okrem podnikateľských aktivít má uzatvorený aj pracovnoprávny alebo obdobný vzťah s iným subjektom,