dnes je 17.4.2024

Input:

Čiastkový základ dane z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu

28.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.2 Čiastkový základ dane z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu

prof. Ing. Anna Baštincová CSc.; Ing. Viera Mezeiová

Azda najvýznamnejším druhom príjmov pre daňovníka – fyzickú osobu (FO) sú príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu.

Príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu sú vymedzené v § 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP), na výpočet čiastkového základu dane sa vzťahujú § 17 až 29 ZDPJednotlivé príjmy uvedené v tomto ustanovení sú rozdelené v závislosti od charakteru vykonávanej činnosti a spôsobu ich dosahovania do