dnes je 4.12.2023

Input:

Choroba z povolania v roku 2017

7.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.11.2.1 Choroba z povolania v roku 2017

JUDr. Zděnka Dvoranová

Zamestnanec má priznanú chorobu z povolania, ale odmietol ponuku od zamestnávateľa na preradenie na inú, pre neho vhodnú prácu. Je zamestnávateľ povinný vyplatiť odstupné vo výške desaťnásobku priemerného mesačného zárobku aj v tomto prípade, ak sa pracovný pomer skončí dohodou?

Legislatívna úprava:

Preradenie na inú prácu

§ 55 ZP

 Zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva.

 Ak nemožno dosiahnuť účel preradenia preradením zamestnanca v rámci pracovnej zmluvy, môže