dnes je 22.2.2024

Input:

Charakteristika dane z príjmov fyzických osôb

18.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2 Charakteristika dane z príjmov fyzických osôb

prof. Ing. Anna Baštincová CSc.; Ing. Viera Mezeiová

Úvod

Dane predstavujú rozhodujúcu časť príjmov štátneho rozpočtu a zároveň sú nástrojom v rukách štátu na ovplyvňovanie aktivít podnikateľských subjektov. Daň z príjmov je povinná, zákonom určená platba, ktorú podnikatelia a iné daňové subjekty (iní daňovníci - napr. i občania) odvádzajú v presne určenej výške a v stanovených lehotách do štátneho rozpočtu. Je to platba neúčelová, pravidelne sa opakujúca. Daň z príjmov je platba neúčelová, pretože ten kto ju platí nevie, načo štát jeho peniaze využije. Ten, kto má vyšší príjem, by mal do štátneho rozpočtu prispieť aj vyššou čiastkou, to ale nemusí znamenať, že z neho bude aj viac čerpať.


Keby bolo platenie tejto dane založené na dobrovoľnosti, tak by ju pravdepodobne platilo len niekoľko jednotlivcov,