dnes je 20.4.2024

Input:

Cestovne náhrady a vozidlo zamestnanca v roku 2017

15.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.05.2.1 Cestovne náhrady a vozidlo zamestnanca v roku 2017

JUDr. Zděnka Dvoranová

Zákon o cestovných náhradách dovoľuje použiť zamestnancovi na služobné účely vlastné vozidlo. Je možné v roku 2017 poskytnúť zamestnancom cestovné náhrady, keď v prevažnej miere používajú na služobné účely vlastné vozidlo?

Dôležitá je písomná dohoda so zamestnancom, teda súhlas zamestnávateľa, že zamestnanec použije vozidlo, ktoré mu neposkytne zamestnávateľ. Ak sa zamestnanec písomne dohodne so zamestnávateľom, že pri pracovnej ceste použije cestné motorové vozidlo okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom, patrí mu základná náhrada za každý 1 km jazdy a náhrada za spotrebované pohonné látky. Sumu základnej náhrady pre osobné cestné motorové vozidlá ustanoví opatrenie, ktoré vydá ministerstvo. Zamestnávateľ môže so zamestnancom písomne dohodnúť poskytovanie náhrady za