dnes je 24.2.2024

Input:

Čerpanie pol dňa dovolenky v roku 2018

26.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.18.1.2 Čerpanie pol dňa dovolenky v roku 2018

JUDr. Juraj Mezei, PhD.

Dovolenka (§ 100 - § 117 ZP) slúži na regeneráciu fyzických i psychických síl zamestnanca, a preto nie je možné ju previesť na inú fyzickú osobu. Z toho istého dôvodu smrťou zamestnanca nárok na dovolenku zaniká a na prípadných dedičov prechádza len nárok na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku. Dovolenka je výlučne osobným právom zamestnanca, ktorý má ústavnoprávny charakter (čl. 36 Ústavy SR). Porušením zákona by bolo, ak by sa zamestnanec vzdal svojho práva na dovolenku (§ 17 ods. 1 ZP) a z toho dôvodu by bol tento právny úkon neplatný.

Zákonnosť tohto práva znamená, že po splnení podmienok je nárokovateľné v prípade zamestnanca v pracovnom pomere. To však nevylučuje, aby sa dovolenka poskytla aj zamestnancovi, ktorý vykonáva prácu na základe niektorej z dohôd o prácach konaných mimo pracovný pomer (napríklad na