dnes je 27.5.2024

Input:

Čerpanie dovolenky zamestnanca a jej výpočet v roku 2018

28.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.10.1.2 Čerpanie dovolenky zamestnanca a jej výpočet v roku 2018

Mgr. Michaela Hinnerová

Nárok na dovolenku má zamestnanec tak ako v predošlých rokoch podľa § 100 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce za podmienok ustanovených týmto zákonom.

Základná výmera je stanovená v § 103 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce. Podľa toho majú zamestnanci:

- do 33 rokov veku najmenej štyri týždne dovolenky,

- nad 33 rokov veku najmenej päť týždňov dovolenky,

- riaditelia, pedagogickí pracovnici, tréneri, majstri odborného výcviku v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach majú najmenej osem týždňov dovolenky v kalendárnom roku.

Za týždeň dovolenky sa podľa § 110 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce považuje sedem po sebe nasledujúcich dní.

Dovolenka, ak je odpracovaných 60 dní v kalendárnom roku

Ak chce mať zamestnanec nárok na dovolenku za celý kalendárny rok, tak