dnes je 26.2.2024

Input:

Čerpanie dovolenky v súvislosti s koronavírusom v roku 2020

24.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.06.2.3 Čerpanie dovolenky v súvislosti s koronavírusom v roku 2020

Mgr. Michaela Hinnerová


Chcela by som sa informovať, či a za akých podmienok môže zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky zamestnancom, vzhľadom na momentálnu situáciu s koronavírusom. Musí byť aj v tomto prípade dodržaná lehota 14 dní, keď zamestnanci nesúhlasia s nariadením dovolenky?

Pohľad autora na problematiku:

Zamestnávateľ je povinný zmysle § 111 ods. 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní vopred každé čerpanie dovolenky. Toto obdobie je možné skrátiť len so súhlasom zamestnanca.

Záver:

Aj v prípade momentálnej situácie s koronavírusom je zamestnávateľ povinný dodržať 14 dňovú lehotu pre určenie čerpania dovolenky.

Problematika je upravená v § alebo judikatúre:

§ 111 ods. 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení