dnes je 30.5.2024

Input:

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a zmluva o majetku v roku 2019

28.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.11.2.1 Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a zmluva o majetku v roku 2019

Ing. Katarína Biňasová


Ako je to vlastne s BSM? Normálni manželia bez zmluvy o majetku- sú automaticky v BSM? A ktorí sú mimo BSM- napr. aké zmluvy musia mať medzi sebou, alebo je to vždy na celý majetok alebo napr. len na auto?

Ak nemajú vysporiadané BSM- môže si uplatňovať náklady na leasing, PHL, platí zaň cestnú daň, ale v obchodnom majetku zatiaľ nie je, takže odpisy nie.

Problematika bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) je upravená v § 143 OZ a nasl. Občianskeho zákonníka. V BSM je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci