dnes je 21.4.2024

Input:

Bezodplatné poskytnutie časti zásob v daňovo-účtovných súvislostiach

28.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.01.1.3 Bezodplatné poskytnutie časti zásob v daňovo-účtovných súvislostiach

Ing. Ján Mintál

Daňový výdavok (náklad) je možné principiálne zahrnúť do daňových výdavkov len za podmienok stanovených v zákone č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z.n.p. (ďalej iba „zákon o dani z príjmov”). Podľa § 2 písm. i) tohto zákona je daňovým výdavkom výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti podľa § 19 ods. 2 písm. t) spomínaného právneho predpisu, v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, ak zákon o