dnes je 17.4.2024

Input:

Autorské honoráre - právna úprava

3.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.3.1 Autorské honoráre - právna úprava

Ing. Marcela Prajová; Ing. Ľudmila Hámošová

Príjmy autorov/umelcov dosiahnuté napr. podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov sa na daňové účely rozlišujú na príjmy z vytvorenia diela a umeleckého výkonu (tzv. aktívne autorské príjmy) a príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu (tzv. pasívne autorské príjmy).Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZDP) súautorské honoráre zdaňované podľa§ 6 ods. 2 písm. a) ZDP, a to:

- príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu, pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 ZDP,

- príjmy z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady,

- príjmy z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva a

- príjmy z použitia iného predmetu