dnes je 27.2.2024

Input:

Automobil využívaný na podnikanie

25.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.2.2 Automobil využívaný na podnikanie

Ing. Marcela Prajová

Daňovník môže pri podnikaní využívať svoj vlastný automobil, ktorý buď zaradí do svojho obchodného majetku, alebo ho bude používať ako automobil nezaradený do obchodného majetku.

Rovnako však môže daňovník pri podnikaní využívať automobil, ktorý nie je v jeho vlastníctve, ale ho má prenajatý, resp. ho používa na základe zmluvy o výpožičke.

Automobil vo vlastníctve podnikateľa

Vlastný automobil (či už vo výlučnom vlastníctve, bezpodielovom spoluvlastníctve manželov alebo podielovom spoluvlastníctve), môže byť rovnako ako iný majetok obstaraný kúpou, bezplatným nadobudnutím napr. darovaním, prevodom podľa právnych predpisov a vo výnimočných prípadoch aj vytvorený vlastnou prácou. Automobil vo svojom vlastníctve môže daňovník využívať na podnikanie ako majetok vložený do obchodného majetku alebo ako majetok nevložený do obchodného