dnes je 27.9.2023

Input:

Automobil vložený do obchodného majetku fyzickej osoby

12.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.2.3.3 Automobil vložený do obchodného majetku fyzickej osoby

Ing. Marcela Prajová; Ing. Viera Mezeiová

Daňovník môže nadobudnúť majetok, teda aj automobil, rôznymi spôsobmi, a to:

- odplatne – kúpou, resp. na základe nájomnej zmluvy s právom kúpy najatej veci;

- bezodplatne – darovaním resp. dedením;

- prevodom podľa osobitných právnych predpisov;

- vlastnou prácou (pri automobiloch len vo výnimočných prípadoch).

Ak ide o rekonštrukciu alebo modernizáciu automobilu a výdavky sú v úhrne za zdaňovacie obdobie 

- vyššie ako 1 700 € a je vykonaná na automobile, ktorý nie je plne odpísaný, takéto výdavky (bez ohľadu na to či išlo o vykonanie jedného technického zhodnotenia za zdaňovacie obdobie alebo viacerých) sú v súlade s § 25 ods. 2 ZDP súčasťou vstupnej ceny automobilu, a to v tom zdaňovacom období, v ktorom bolo technické zhodnotenie dokončené a