dnes je 22.2.2024

Input:

Automobil v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov

16.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.2.3.4 Automobil v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov

Ing. Marcela Prajová; Ing. Viera Mezeiová

Podľa § 143 OZ (Občianskeho zákonníka) je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Podľa § 148a ods. 1 OZ (Občianskeho zákonníka) na použitie majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov potrebuje podnikateľ pri začatí podnikania súhlas druhého manžela. Na ďalšie právne úkony súvisiace s