dnes je 8.6.2023

Input:

Automobil - právna úprava

10.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.2.1 Automobil – právna úprava

Ing. Marcela Prajová; Ing. Viera Mezeiová

Automobil je neoddeliteľnou súčasťou podnikateľskej činnosti a je to najčastejšie využívaný druh majetku v podnikaní. Pravdepodobne nenájdeme podnikateľa, ktorý by v súvislosti so svojím podnikaním automobil nepoužíval. V súvislosti s používaním automobilu v podnikaní podnikateľa – fyzickej osoby, vzniká veľa otázok a problémov, týkajúcich sa správneho účtovania v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v zn.n.p.(ďalej len ZOU) a uplatnenia daňových, resp. nedaňových výdavkov v súvislosti s jeho obstaraním a využívaním podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn.n.p.(ďalej len ZDP). ZDP v súvislosti s používaním automobilu v podnikaní upravuje uplatnenie daňových výdavkov v závislosti od vlastníctva automobilu a tiež v závislosti od toho, či podnikateľ automobil vloží do obchodného majetku

Najnovšie články
viac článkov