dnes je 22.2.2024

Input:

Automobil nevložený do obchodného majetku fyzickej osoby

11.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.2.3.2 Automobil nevložený do obchodného majetku fyzickej osoby

Ing. Marcela Prajová; Ing. Viera Mezeiová

Najmä u malých a stredných podnikateľov je častou formou používania automobilu v podnikaní využívanie vlastného súkromného automobilu nezaradeného v obchodnom majetku.

Tak ako pri všetkých daňových výdavkoch aj v prípade používania vozidla nevloženého do obchodného majetku je potrebné vychádzať zo všeobecnej definície daňového výdavku vymedzenej zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP).

Z definície daňového výdavku vymedzenej v § 2 písm. i) ZDP príjmov vyplýva, že výdavok je možné uznať za daňový len vtedy, ak spĺňa všetky tieto podmienky:

- výdavok musí súvisieť so zdaniteľným príjmom;

- výdavok musí byť preukázateľne vynaložený;

- výdavok musí byť zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka, resp. zaevidovaný v evidencii podľa § 6 ods.